Zaloguj się
Login:
Hasło:

Blogi

Blogi w serwisie CEO mogą zakładać uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych ze szkół biorących udział w programie. Są one miejscem dla uczniów, przeznaczonym głównie na opisy działań: lekcji, debat, ćwiczeń, zadań, projektów, a także na zamieszczanie materiałów edukacyjnych i spostrzeżeń związanych z udziałem szkoły w programie.

Prowadząc blog, uczniowie mogą m.in.:

UWAGA: Rekomendujemy, aby zostawić uczniom jak największą samodzielność i swobodę wypowiedzi. Jeśli jednak zaistnieje taka potrzeba, młodszym uczniom w prowadzeniu bloga może pomagać nauczyciel. Warto też by nauczyciel jak najczęściej czytał, komentował blogi swoich uczniów, wspierał ich i doceniał ich pracę.

Blogi uczniowskie w programie Szkoła z klasą 2.0 mogą być zakładane i prowadzone indywidualnie albo zespołowo (max 8 osób w zespole). Szczegółowa instrukcja, jak założyć blog jest dostępna na głównym blogu programu

Blogi na wizytówce szkoły

Aby blog uczniowski pojawił się na wizytówce szkoły i wizytówce nauczyciela uczniowie muszą wybrać nauczyciela-opiekuna na blogu, który założyli. Jak to zrobić? Podpowiedź znajduje się w punkcie 3 poradników "Pierwsze kroki na blogu".
Blogi założone przez nauczycieli (na ich kontach) powinny pokazać się automatycznie na wizytówkach. 


Blogi uczniów są objęte opieką moderatorów - są przez nich czytane i komentowane w trakcie całego roku szkolnego. Moderatorzy blogów podsuwają pomysły, ciekawe narzędzia internetowe, tematy do dyskusji oraz pomagają znaleźć rozwiązania trudnych sytuacji. To moderatorzy decydują o przyznaniu blogerom odznak. Lista moderatorów blogów dostępna jest na głównym blogu programu w dziale „Kontakt”.


Blogi a Certyfikat 2.0
Jeśli szkoła ubiega się o Certyfikat 2.0, jej uczniowie powinni prowadzić przynajmniej jeden blog, który zdobędzie przynajmniej jedną odznakę semestralną - „Uczymy się z TIK” lub „Działamy z TIK”. Ostateczny termin na założenie bloga mija 28 lutego 2013 r.


Odznaki
Wszystkie zadania realizowane w programie są opisywane przez nauczycieli na platformie oraz chętnych uczniów na blogach. Uczniowie przedstawiają z własnej perspektywy program i wszystkie związane z nim działania, w których sami uczestniczą. Relacje wzbogacają różnorodnymi materiałami multimedialnymi, komentują również wpisy kolegów. Za wszystkie wymienione aktywności mogą zdobyć odpowiednie odznaki.

Odznaki semestralne:

Odznaki uzyskiwane w trakcie całego roku szkolnego:

Dokładne podpowiedzi i wytyczne do zdobycia odznak znajdują się na głównym blogu programu, w dziale „Jak zdobyć odznaki?”

Blogować mogą także nauczyciele – nie jest to zadanie obowiązkowe, ale doświadczenie wielu osób z poprzednich edycji pokazuje, że prowadzenie bloga przez nauczyciela bardzo wspiera blogujących uczniów.

 

Główny blog programu
To centralne miejsce, gdzie skupiają się wszystkie „blogowe aktywności” w programie. Publikujemy na nim najważniejsze informacje dla uczniów i ich opiekunów, to jest:

Główny blog programu: http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/.


Pliki do pobrania:

Materiał "Jak zdobyć odznaki na blogach?" kierujemy do wszystkich nauczycieli realizujących wspólnie z uczniami zadania w programie. Zawarte w nim pytania sprawdzające pomogą nauczyć Waszych podopiecznych planować swoją pracę, lepiej angażować się w zadania, a także wyciągać wnioski na przyszłość. Dla uczniów prowadzących blogi będą oczywiście przydatne podczas zdobywania odznak na blogach. Rekomendujemy wykorzystanie materiału przez wszystkich nauczycieli.

 

Dlaczego warto prowadzić blog? Zachęcamy do przeczytania poniższych powodów:

uczeń   nauczyciel
:):):):)