Zaloguj się
Login:
Hasło:

Przedstawienie kukiełkowe - teatr

Autor/ka (autor/ka opracowania): Elżbieta Kwiatkowska, Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie

W połowie października poinformowałam moją klasę I c o przystąpieniu naszej szkoły do programu Szkoła z Klasą 2.0 oraz naszym wspólnym udziale w tym programie. Zadanie zostało przeprowadzone w formie cyklu zajęć w klasie I c - 26.10.2012r. Udział brało 27 uczniów.

Zapoznałam moich uczniów z siedmioma obszarami Kodeksu. Poinformowałam uczniów o zaplanowanych zajęciach i przygotowaniu się do zajęć.

Zadanie zrealizowałam 26 października 2012r. w klasie I c. Wybrałam formę lekcji odwróconej. Temat zajęć : Przedstawienie kukiełkowe - teatr.

Uczniowie mieli za zadanie zapoznanie się z wyszukiwaniem trafnych informacji na dany temat - teatr na stronie internetowej Google, umiejętnością pisania na klawiaturze. Uczniowie mieli przygotować informacje na temat teatru, przynieść na zajęcia lalek teatralnych.

Moje przygotowania do zajęć z dziećmi polegały na przygotowaniu scenariusza zajęć, pomocy, pokazu multimedialnego - slajdów związanych z teatrem lalek, rodzajami lalek, pokazaniu zdjęć, napisów związanych z teatrem, wykorzystanie do zajęć multibooka Wesoła szkoła i przyjaciele.

 

 

Zajęcia odbywały się również w sali komputerowej. Uczniowie wyszukiwali na stronie internetowej Google informacji o teatrze a następnie je odczytywali pozostałym uczniom.

Trudnością dla niektórych uczniów była umiejętność pisania na klawiaturze. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pracowali na zajęciach. Wykazali się umiejętnością korzystania z internetu.

Ciekawym elementem zajęć dla uczniów było doświadczenie korzystania z Internetu-wyszukiwania przydatnych informacji.

 


 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ


Opracowała: Elżbieta Kwiatkowska

Klasa: I c

Integralny ośrodek tematyczny: Moje ulubione wiersze i bajki

Temat zajęcia: Przedstawienie kukiełkowe - teatr

 

Cele:

 • poznawczy - zdobywanie ogólnej wiedzy o teatrze, pracy aktorów: wzbogacanie słownika dziecka o nazwy elementów niezbędnych do tego, aby powstało przedstawienie: scena, aktor (ludzie lalki), kurtyna, kostiumy, muzyka, scenografia, reżyser;
 • kształcący - doskonalenie spostrzegawczości, wywoływanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych poprzez odwoływanie się do wspomnień dotyczących kontaktu z teatrem: oraz kontakt (bezpośredni) z lalkami teatralnymi, odczytywanie prostych wyrazów i krótkich zdań związanych z teatrem: scena, aktor, kurtyna, kostium;
 • aktywizowanie dziecięcej wyobraźni przez odgrywanie krótkich „ról”, odwoływanie się do doświadczeń dzieci;
 • rozwijanie myślenia dywergencyjnego, stymulowanie twórczej aktywności dziecka;
 • wychowawczy - wyrabianie u dzieci właściwej postawy przyszłego odbiorcy widowisk teatralnych;
 • wyrabianie postawy szacunku wobec pracy ludzi teatru;
 • kulturalne zachowanie się podczas przedstawienia.

 

Metody: 

 • podające - objaśnienia, zdjęcia, pokaz multimedialny, multibook, wiersz;
 • poszukujące - rozmowa, samodzielne doświadczenia dzieci, kierowanie aktywnością dzieci;
 • ekspresywne - improwizacje ruchowe, słowne;
 • praktyczne - ćwiczenia utrwalające.

 

Forma: indywidualna, zbiorowa.

 

Pomoce:

 • zdjęcia ze spektakli;
 • lalki teatralne: pacynki, lalki z teatru cieni, kukiełki, marionetki;
 • własnoręcznie zrobione kukiełki z papieru: smok, ślimak, rak, laptop, projektor, CD; 
 • napisy: teatr, scena, aktor, kurtyna, rola, kukiełki.


Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno porządkowe.

2. Sprawdzenie pracy domowej.

3. Wprowadzenie do lekcji. Nauczyciel czyta zagadkę:

Już ciemno, ściskam dłonie w pięści. wolno rozsuwa się kurtyna...,widzę zamczysko, księżyc w pełni...tutaj bajka się zaczyna.

4. Wypowiedzi dzieci na temat teatru.

N - Co to za miejsce?

U - „Teatr to takie miejsce co występują aktorzy”

U - „W teatrze jest scena, kurtyna, publiczność, krzesła.”

Wyszukiwanie przez U w internecie na stronie Google znaczenia słowa teatr.

U - Odczytuje informacje dla pozostałych uczniów.

Porównywanie wypowiedzi U z informacjami w internecie

N - Jak należy zachować się w teatrze?

N -Wiecie już, że teatry mogą być różne.

N - Spróbujcie nazwać niektóre z nich (teatr lalkowy, pantomimy, cieni...)

N - Jak uważacie, do jakiego teatru dzieci lubią chodzić najbardziej?

U – „Pleciuga” Teatr lalek

5. Wybieranie z pośród różnych wyrazów tych, które związane są z teatrem.

Praca w 3 grupach.

6. Pokaz multimedialny -Teatr lalek.

7. Pokaz pacynek przez U.

8. Zabawa muzyczno – ruchowa.

9. Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji z multibooka Wesoła szkoła i przyjaciele

N - Jaką bajkę przedstawiają dzieci?

N - Jaką rolę chciałbyś odegrać tej bajce Dlaczego?

N - A może my urządzimy podobne przedstawienie?

10. Czytanie zdań obrazkowo-wyrazowych.

U - To ślimak i rak.

U - A to smok i ślimak.

11. Przygotowanie do inscenizacji bajki.

N - Co musimy zrobić, aby nasza klasa zmieniła się w teatr?
 U – „ przygotować scenę, wykonać kukiełki”

12. Przygotowanie kukiełek smoka, ślimaka, raka według instrukcji N.

13. Słuchanie wiersza Bajka o raku, ślimaku i dobrym smoku.

14. Przydział ról i spontaniczne wejście w rolę z wykorzystaniem wykonanych kukiełek:

 • rozmowa raka ze ślimakiem,
 • rozmowa raka ze smokiem,
 • rozmowa ślimaka z rakiem.

13. Ustalenie miejsca na scenę i widownię. Przygotowanie miejsca dla widzów.

14. Ustalenie, jak powinny zachowywać się dzieci na widowni.

U – „Nie rozmawiają, biją brawo aktorom”

15. Inscenizacja bajki po uprzednim przydzieleniu ról z wykorzystaniem rekwizytów.

16. Próba oceny gry aktorów i zachowania widzów.

17. Porządkowanie sali.

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna,

Etapy Edukacyjne: Edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3),