Rejestracja szkoły

Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione.


Krok I - Wybór szkoły

Zamknij zamknij

Jeżeli Twojej szkoły lub zespołu szkół nie ma na liście, podaj dane placówki, której nie znalazłeś(aś) i kliknij na "Wyszukaj", a następnie rozwiń listę znalezionych szkół (w polu "Sprawdź czy nie chodziło ci o szkoły").

Jeśli wciąż nie możesz znaleźć swojej szkoły powiadom nas o tym.

Podanie prawidłowego adresu e-mail umożliwi administratorowi przesłanie informacji o dodaniu Twojej szkoły do Centralnej Bazy Danych i możliwości zarejestrowania jej do programu.

Wizytówka szkoły

Wprowadź w odpowiednie pola nazwę szkoły w formacie: Szkoła Podstawowa im. A. Kowalskiej nr 68.


Krok II - Dane dyrektora


Krok III - Dane koordynatora


Krok IV - Podaje dane do wystawienia faktury

Faktura zostanie wystawiona w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia szkoły do programu. Wypełnij poniższy formularz.


Krok V - Ankieta

Liczba nauczycieli pracujących w szkole *

Liczba uczniów w szkole *

Czy szkoła brała udział w innych edycjach akcji Szkołą z klasą? *

Tak (Jakich?)
2002/03 Szkoła z klasą
2003/04 Szkoła z klasą Akademia
2004/05 Szkoła z klasą I Lego Cogito Ago
2005/06 Nauczyciel z klasą
2006/07 Uczniowie z klasą I
2007/08 Uczniowie z klasą II
2008/09 Szkoła Myślenia I
2009/10 Szkoła Myślenia II
2010/11 Szkoła z klasą 2.0
2011/12 Szkoła z klasą 2.0
2012/13 Szkoła z klasą 2.0
Aktywna Edukacja
Nie

Wielkość miejscowości, w której znajduje się szkoła *

miejscowość poniżej 20 000 mieszkańców
miejscowość od 20 000 do 100 000 mieszkańców
miejscowość od 100 000 do 500 000 mieszkańców
miejscowość poniżej 500 000 mieszkańców

* Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem programu Szkoła z klasą 2.0, edycja 2013/2014 i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celu realizacji i sprawozdawczości finansowej programu, do którego przystępuję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) a także w celu informowania o przedsięwzięciach, produktach i usługach CEO, teraz i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich ewentualnego usunięcia w przypadkach określonych w ww. ustawie. Dane mogą zostać udostępnione przez CEO sponsorowi programu w celu rozliczenia dofinansowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do programu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) na podany adres e-mail informacji dotyczących przedsięwzięć, usług i produktów CEO.
Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) na podany adres e-mail informacji dotyczących przedsięwzięć, usług i produktów CEO.